BOKWA Videos

New: Bokwa Tone&Core Promo

New: Bokwa Step&Up Promo

BOKWA & Relax | Österreich

BOKWA in Rom | Italien

BOKWA @ The Doctors | USA

BOKWA @ Rimini Wellness 2013 | Italien

BOKWA @ FIBO 2013 | Deutschland

 

BOKWA Start Up | Österreich

BOKWA Instructor Event | UK

 

BOKWA Instructor Event | Taiwan

 

BOKWA hits Australia